Music Between Gigs

Mit næste CD projekt 2020. 

‘MUSIC BETWEEN GIGS’.                                         (scroll down for English text)

Når jeg ikke er ude at spille, arbejder jeg bl.a. på mit næste album. Her jazzificerer jeg eget materiale og gamle velkendte popsange og evergreens. Jeg giver mig god tid, synes at pauser er dejlige. Det er i pausen og de små ferier, at nye ideer bliver til. Det forgår jo meget i et samspil mellem bassen og computeren. Er der noget, der ikke lykkes til min tilfredshed, lukker jeg computeren og venter til næste ledige stund med at gå videre. Det er for mig en god arbejdsmetode.

Nye indspilningsteknikker har jeg også fundet. Jeg indspiller hovedparten selv, og det er stadig min kontrabas, der er i centrum. Som noget nyt har jeg lavet egne samplinger af både min Pöllman og min Rubner-bas. Som pianist arbejder jeg ekstremt langsomt, derfor må jeg redegøre for harmonierne på min egen måde. Jeg bruger samplingerne, og jeg indspiller keyboardlyde til at lave rytmiske harmoniteksturer med. Jeg ved nemlig godt, hvilke harmonier jeg vil have. Melodiske linjer, improvisationer og grundbasser bliver stadig indspillet helt rigtigt som i ‘gamle dage’. Desuden medvirker mit stueklaver med indfadede akkordklange. Det lyder ret fedt og specielt, lidt som en blød harmonika.

Jeg har inviteret andre musikere ind for at kunne give projektet den portion charme, som en hel times bas på bas næppe ville kunne byde på alene. Jeg har fået musikalske input fra guitaristen Uffe Steen, violinisten Lasse Høj Jacobsen, trommeslageren Morten Lund, den i New York bosiddende saxofonist Stephan Kammerer, harmonikaspilleren Emir Bosnjak, duduk-spilleren Cahit Ece, pianisten Esben Tjalve og min søn Oskar Jefsen med lidt korstemmer.

Jeg har ikke glemt joken: ‘Hvornår snakker folk? – Når der er bassolo.’
Om ægteskabspsykologen, der hyrede en bassist til at stå i hjørnet af konsultationen og spille solo. Med det resultat, at ægteparret, der var gået i stå, begyndte at snakke efter 20 års tavshed.
Husk det, bassister!

Jeg glæder mig til snart at få det ud.
I hvilken form ja? Er der nogen der har en CD-spiller i dag?
Men vinyl? Det stoppede vi jo med i slutningen af 80erne, og nu er vinyl kommet tilbage.
Vi får se, hvad det bliver. – I hvert fald streaming, så kommer de unge mennesker nok med på en lytter.
VH Jens Jefsen

About ‘MUSIC BETWEEN GIGS’

When I’m not playing, I work among other things on my next album. I do my own stuff besides some old well-known pop songs from the 70’s and older. I give myself very good time, I think breaks are lovely. New ideas come to my mind during pauses and holidays. Interaction is going on between the bass and my recording equipment. If anything does not succeed, I shut down the computer and wait for the next available moment to continue my work. This is very good working flow for me.

I also found new recording techniques. I make samples of my Pöllman and my Rubner double basses. Still it’s my double bass, that has to be at the center. I work extremely slowly as a pianist, that’s why I have to tell the harmonies in my own way. I use the samples and other keyboard sounds in order to create rhythmic harmonic textures. I know very well what kind of harmonies I wanna hear. Melodic lines, improvisations and bass lines is still recorded just like in ‘the old days’. 

I use to invite other musicians in order to give the project some charm. The bass can’t do this alone. Participating musicians is: guitarist Uffe Steen, violinist Lasse Høj Jacobsen, drummer Morten Lund, saxophonist Stephan Kammerer, harmonica player Emir Bosnjak, duduk player Cahit Ece, pianist Esben Tjalve and vocalist Oskar Jefsen.

I haven’t forgotten the joke: ‘When do people talk? – When there is a bass solo’.
About the psychologist coaching a couple and hiring a bassist to stand in the corner playing a bass solo. With the result that the married couple began talking after 20 years of silence.
Remember that, bass players !

I’m looking forward to getting it out soon.
In what form? Does anyone have a CD player today?
But vinyl? After all, we stopped doing that in the late ’80s, and now vinyl is back ! ?
We’ll see what it becomes. – At least streaming, then the young people will probably join and listen.

Jens Jefsen

Print Friendly, PDF & Email