Music Between Gigs

Mit næste CD projekt 2020. 

‘MUSIC BETWEEN GIGS’.                                         (scroll down for English text)

Når jeg ikke er ude at spille, arbejder jeg bl.a. på mit næste album. Her jazzificerer jeg gamle velkendte popsange og evergreens og blander dem med egne kompositioner. Jeg giver mig god tid, synes at pauser er dejlige. Det er i pausen og de små ferier, at nye ideer bliver til. Det foregår jo meget i et samspil mellem bassen og optageudstyret. Er der noget, der ikke lykkes til min tilfredshed, lukker jeg computeren og venter til næste ledige stund med at gå videre. Det er for mig en god arbejdsmetode.

Jeg indspiller hovedparten selv, og det er stadig min kontrabas, der er i centrum. Som noget nyt har jeg lavet samplinger af både min Pöllman og min Rubner-bas. Jeg er ikke nogen spillemand på et keyboard, derfor må jeg redegøre for harmonierne på min egen måde. Jeg bruger mine samplinger, som jeg programmerer til at lave rytmiske harmoniteksturer med. Jeg ved nemlig godt, hvilke harmonier jeg vil have. Melodiske linjer, improvisationer og grundbasser bliver stadig indspillet helt rigtigt som i ‘gamle dage’. Desuden medvirker mit stueklaver med indfadede akkordklange. Det lyder ret fedt og specielt, lidt som en blød harmonika.

Jeg har inviteret andre musikere ind for at kunne give projektet den portion charme, som en hel times bas på bas næppe ville kunne byde på alene. Jeg har fået musikalske input fra guitaristen Uffe Steen, violinisten Lasse Høj Jacobsen, trommeslageren Morten Lund, den i New York bosiddende saxofonist Stephan Kammerer, harmonikaspilleren Emir Bosnjak, duduk-spilleren Cahit Ece, pianisten Esben Tjalve, perkussionisten Steen Raahauge og min søn Oskar Jefsen med dejlige korstemmer.

Jeg har ikke glemt joken: ‘Hvornår snakker folk? – Når der er bassolo.’
Om ægteskabspsykologen, der hyrede en bassist til at stå i hjørnet af konsultationen og spille solo. Med det resultat, at ægteparret, der var gået i stå, begyndte at snakke efter 20 års tavshed.
Husk det, bassister!

Jeg mixer med den dygtige lydmand Morten Laursen ved min side.
Glæder mig til snart at få det ud.
I hvilken form ja? Er der nogen der har en CD-spiller i dag?
Men vinyl? Det stoppede vi jo med i slutningen af 80erne, og nu er vinyl kommet tilbage.
Vi får se, hvad det bliver. – I hvert fald streaming, så kommer de unge mennesker nok med på en lytter.
VH Jens Jefsen

About ‘MUSIC BETWEEN GIGS’

When I’m not performing I work among other things on my next album. In addition to my own compositions I also record old well-known jazzed up pop songs with my double bass as the lead voice. I give myself very good time, I think breaks are lovely. New ideas come to my mind during pauses and holidays. Lot of interaction is going on between the bass and my recording equipment. If anything does not succeed, I shut down the computer and wait for the next available moment to continue my work. This is good working flow for me.

I also found new recording techniques. I’ve made samples of my Pöllman and my Rubner double basses. My live recorded double bass must still be at the center with the melody. I work extremely slowly as a pianist, that’s why I have to tell the harmonies in another way. I use the samples and other keyboard sounds in order to create rhythmic harmonic textures. I know very well what kind of harmonies I wanna hear. Melodic lines, improvisations and bass lines is recorded just like in ‘the old days’. 

I use to invite other musicians in order to give the project some charm. The bass can’t do this alone. Participating musicians this time are: guitarist Uffe Steen, violinist Lasse Høj Jacobsen, drummer Morten Lund, saxophonist Stephan Kammerer, accordion player Emir Bosnjak, duduk player Cahit Ece, pianist Esben Tjalve, percussion player Steen Raahauge and vocalist Oskar Jefsen.

I haven’t forgotten the joke: ‘When do people talk? – When a bassist plays solo’.
It’s about the psychologist who was coaching a married couple. He hired a bassist to stay in the corner and play bass solo. With the surprising result that the couple began talking after 20 years of silence.
Remember that, bass players !

I do the mixing with help from the outstanding engineer Morten Laursen
Looking forward to release the album soon.
In what form? Does anyone have a CD player nowadays?
But vinyl? After all, we stopped doing that in the late ’80s, and now vinyl is back ! 
We’ll see what it becomes. – At least streaming, then the young people will probably join and listen.

Jens Jefsen

Print Friendly, PDF & Email